Menu Zamknij

Biblioteki żydowskie

W okresie międzywojennym w Kowalu istniało kilka bibliotek. Biblioteka Żydowska i Czytelnia z księgozbiorem liczącym ponad 400 książek i czasopism, zarządzana przez Abrama Jakubowicza, działała przy  Stowarzyszeniu „Makabi”. W 1925 roku z inicjatywy Organizacji Syjonistycznej powstała Społeczna Biblioteka Żydowska, którą prowadzili: Aleksander Hersz, Lejzor Łęczycki, Zysiek Kowalski, Jakub Kowalski. Biblioteka im. B. Michalewicza przy Stowarzyszeniu „Kultur – Liga”, której  głównym fundatorem był Majer Białogłowski, rozpoczęła działalność 1 czerwca 1929 pod zarządem przez Josefa Himela.

oprac. dokumentalne: Arkadiusz Ciechalski; oprac. projektowe: Justyna Marcinkowska, Fundacja Ari Ari