Menu Zamknij

cmentarz ewangelicko
-augsburski
Boguchwała

Spoczywają tu prochy rodzin: Arendt, Bonkowski, Brauer, Ferchau, Finger, Gogolin, Harbart, Hein, Heise, Klepatsch, Linkowski, Lux, Mielke, Prill, Radtke, Ristau, Rossol, Schielke, Schlachter, Stockmann, Wittkowski, Wollenberg i innych mieszkańców zwykle trudniących się rolnictwem.

Na nieczynnym cmentarzu o powierzchni ok. 0,18 ha zachowało się zaledwie 5 nagrobków, drewniany cmentarny krzyż i pozostałości po ogrodzeniu. Uwagę zwraca dębowy starodrzew. Obiekt wpisany do rejestru zabytków, nr rej.: 348/A z 29.06.1994 r. Własność Skarbu Państwa.

Nagrobki i detale

Upamiętnienie cmentarza zainicjował burmistrz Skępego Piotr Wojciechowski. Prace porządkowe i dokumentacyjne przeprowadzono w 2019, wspólnie z wolontariuszami i mieszkańcami Skępego i okolic. Ekspertyzę sporządziła dr Alicja Drozd-Lipińska (Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Dokumentację opracowali: Michał Wiśniewski (Stowarzyszenie Lapidaria. Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw) i zespół Fundacji Ari Ari.

Krzyż

Krzyż wyznaczający centrum cmentarza w Boguchwale.

oprac. dokumentalne: Michał Wiśniewski oprac. projektowe: Fundacja Ari Ari autorzy zdjęć: Bożena Ciesielska, Jarosław Czerwiński, Alicja Drozd, Michał Wiśniewski, Fundacja Ari, Ari

Sponsorzy:

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Boguchwale założono w połowie XIX wieku dla ewangelików sprowadzonych w 1847 roku przez ród Trzcińskich, właścicieli majątku Osiek. Do 1945 roku służył protestanckim mieszkańcom Boguchwały, Gorzeszyna, Grabowca, Ligowa, Malanówka, Osieka i Źródła, którzy posiadali w Boguchwale swój kantorat – siedzibę domu modlitwy i szkoły. Miejscowi ewangelicy należeli do oddalonej o 18 km parafii ewangelicko-augsburskiej w Sierpcu.

Plan cmentarza

Karta cmentarza

Historia osadnictwa niemieckiego na Ziemi Dobrzyńskiej sięga XIII wieku. Największy napływ osadników nastąpił po drugim rozbiorze Polski (1793), kiedy ziemie te znalazły się w zaborze pruskim (od 1815 w granicach zaboru rosyjskiego). Wraz z przesiedleniami po II wojnie światowej, nekropolia w Boguchwale przestała pełnić swoją funkcję, ulegając zniszczeniu.

Zdjęcia archiwalne

Tablica informacyjna

Wykonano w ramach projektu: