Menu Zamknij

dworzec kolejowy
kaliska kujawskie

W skład kompleksu dworcowego wchodzą także: nastawnia, rampa, plac ładunkowy, magazyn i dawny budynek mieszkalny dla kolejarzy. Aż do 1987 roku obiekt funkcjonował jako stacja kolejowa Chodecz. W 2018 roku zmodernizowano perony, a w 2019 roku ukończono modernizację torów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania.

Zabudowania kolejowe

Wykonano w ramach projektu Dworce, fabryki, uzdrowiska. Historia u podstaw na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej.

Dofinansowano przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu Otwarty Konkurs 2020 oraz przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

oprac. dokumentalne: Michał Wiśniewski; oprac. projektowe: Fundacja Ari Ari; autorzy zdjęć: Marta Wasilewska, Jarosław Czerwiński; mapy: www.atlaskolejowy.net/mapy

Sponsorzy:

Dworzec oddano do użytku w 1890 roku, 28 lat po uruchomieniu linii kolejowej warszawsko-bydgoskiej. Wyglądowi gmachu nadano cechy neorenesansowe, tym samym nawiązując do innych dworców tej linii kolejowej.

Dworzec znajduje się w miejscowości Kaliska. Według klasyfikacji PKP czynny dworzec ma charakter lokalny. Posiada dwa perony. Odjeżdżają stąd pociągi w dwóch kierunkach, w stronę Kutna i Włocławka. Przebiegająca linia została zelektryfikowana w 1985 roku.

Dawny budynek dworcowy wpisany jest do wojewódzkiej ewidencji zabytków.wa

Wnętrze dworca

Wykonano w ramach projektów: