Menu Zamknij

dworzec
w otłoczynie

Stacja kolejowa w Otłoczynie powstała w 1862 roku jako ostatni przystanek przed granicą prusko-rosyjską po stronie pruskiej. Stanowiła część nowo wybudowanej Kolei Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej. Powstała dzięki inwestycji grupy przemysłowców polskich, niemieckich, beligijskich w linię kolejową łączącą Królestwo Polskie z Rosją i Prusami oraz krajami Europy Zachodniej.

Budynek ekspedycji kolejowej:

Dawna poczta:

Otłoczyn nigdy nie stał się miejscowością tej rangi, co pobliski Aleksandrów Pograniczny, zlokalizowany po drugiej stronie granicy, w Imperium Rosyjskim. Stało się tak z powodu bliskości Torunia, który, dzięki istniejącej już infrastrukturze kolejowej, mógł wziąć na siebie część z funkcji pograniczna. Tam m.in. zlokalizowana była parowozownia czy komora celna.

Sponsorzy:

Dofinansowano przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

oprac. dokumentalne: Fundacja Ari Ari; oprac. projektowe: Fundacja Ari Ari; autorki zdjęć: Justyna Marcinkowska, Marta Wasilewska; mapy: www.atlaskolejowy.net/mapy

Osada w Otłoczynie:

Pierwotna osada została rozbudowana, by móc pełnić funkcję miejscowości przygranicznej – wybudowano tu m.in. pocztę i stację telegraficzną. Ślady ówczesnej rozbudowy można zobaczyć w pruskiej architekturze dzisiejszych zabudowań.

W skład osady wchodziła m.in. poczta i telegraf, czego znakiem jest istniejąca do dziś ulica Pocztowa.

Wykonano w ramach projektu: