Menu Zamknij

Organizacje żydowskie w międzywojniu

W latach 1918 – 1939 działało w Kowalu kilkadziesiąt organizacji i instytucji żydowskich, między innymi: Stowarzyszenie „Kultur-Liga”, Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe „Makabi”, Stowarzyszenie Robotników Żydów i Wychowania Fizycznego „Jutrznia”, Związek Kupców Żydów w Kowalu, Związek  Rzemieślników Żydowskich, Kasa Bezprocentowa „Gemiłus Chesed”, Towarzystwo Wspomagania Ubogich Chorych Żydów „Linas Hacholim”, Żydowski Bank Ludowy Spółdzielczy, przytułek dla biednych i wędrujących Żydów „Hachnosas Orchim”. Prężnie działy szkoła Talmud-Tora, Koło Dramatyczne, biblioteki i chór.

oprac. dokumentalne: Arkadiusz Ciechalski; oprac. projektowe: Justyna Marcinkowska, Fundacja Ari Ari