Menu Zamknij

Pałac kronenberga
w wieńcu

W 1904 przeprojektowano ośmiohektarowy park, pod kierunkiem Waleriana Kronenberga, twórcy ponad 300 parków i ogrodów w Polsce z przełomu XIX i XX wielu. W wienieckim parku rośnie ponad 1400 drzew i krzewów, a wśród nich platany, kasztanowce i modrzewie.

Ostatnim właścicielem majątku był Leopold Jan Kronenberg (syn Leopolda Juliana Kronenberga), którego komunistycznym dekretem o reformie rolnej z 1944, pozbawiono majątku. Leopold Jan Kronenberg pracował po wojnie we Włocławku przy rozwożeniu węgla, w 1947 został zmuszony do wyjazdu z kraju (trafił do Anglii, następnie do USA, gdzie zmarł w 1971).

Pałac Leopolda Kronenberga

Stary Dwór (neogotycki pałacyk Mączyńskich)

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa 2019 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Sponsorzy:

Niezwykły, eklektyczny pałac wybudowano w latach 1890-1892 w majątku Leopolda Stanisława Kronenberga, polityka i przemysłowca, założyciela Banku Handlowego, według projektu architekta Artura Goebela. W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzą, poza pałacem Kronenbergów, oficyna-oranżeria, tzw. Stary Dwór (neogotycki pałacyk Miączyńskich) z II poł. XIX w. Na liście zabytków znajduje się również park z I poł. XIX i XX w. oraz kordegarda i ogrodzenie z końca XIX w. Pałac zbudowano na planie prostokąta, główny korpus jest piętrowy, z centralnie położonymi schodami, dwoma trzykondygnacyjnymi skrzydłami i czterokondygnacyjnymi wieżami zwieńczonymi wysokimi, spiczastymi dachami.

Ogród pałacowy

Po wojnie w latach 1945-48 kompleks pałacowo-parkowy użytkowany był przez Komitet Wojewódzki PPR, od 1949 jako sanatorium przeciwgruźlicze, a w roku 1960 przekształcony został w Szpital Przeciwgruźliczy i Chorób Płuc. Współcześnie właścicielem pałacu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a zarządzaniem zajął się Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, tworząc w rezydencji Kronengebrów, wspólnie z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – Kujawskie Centrum Muzyki.

Wykonano w ramach projektu: