Menu Zamknij

ratusz
w nieszawie

Ratusz w Nieszawie jest dwukondygnacyjnym, klasycystyczny budynkiem na planie prostokąta, położonym w południowej pierzei rynku. Na trójosiowej fasadzie znajduje się główne wejście, ujęte dwoma pilastrami podtrzymującymi trójkątny przyczółek. Okna posiadają obramienia, a pod nimi znajdują się opaski podtrzymane konsolkami. Fasada jest zwieńczona trójkątnym naczółkiem z płaskim, półkolistym oknem, a powyżej jest schodkowa attyka z kolistą płyciną pośrodku.

Rozwój Nieszawy

Rynek w Nieszawie

Nieszawa narysowana

Podczas zajęć plastycznych z Anną Marcinkowską i Szkołą Podstawową w Kanibrodzie latem 2019 powstały rysunki nieszawskich kamienic.

Sponsorzy:

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa 2019 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Ratusz w Nieszawie był pierwotnie kamienicą mieszczańską, którą w 1764 wykupiły władze miasta z przeznaczeniem na ratusz. Przebudowany w roku 1821 w stylu klasycystycznym, a ponad sto lat później(1969) znacząco powiększony. Obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta w Nieszawie. Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 20 maja 1955, ratusz został wpisany do rejestru zabytków.

Detale ratusza

Wykonano w ramach projektu: