Menu Zamknij

„Rewir żydowski”

Żydzi osiedlili się w Kowalu już w XVI wieku (najstarsza wzmianka pochodzi z 1531). W okresie zaboru rosyjskiego wyznaczono rejon osiedleńczy (1827) obejmujący ulice: Mała Warszawska (dziś ul. Mickiewicza), Sybirna (ul. Kilińskiego), Górna (ul. Zamkowa) i Grodzka (ul. Kołłątaja). Wyznaczony teren okazał się jednak zbyt mały i już w 1833 poza rewirem mieszkało ponad 40 rodzin (spośród 182). Później Żydzi mieszkali także przy Placu Rejtana.

oprac. dokumentalne: Arkadiusz Ciechalski; oprac. projektowe: Justyna Marcinkowska, Fundacja Ari Ari