Menu Zamknij

skład solny
w bobrownikach

Patrząc od strony elewacji głównej, lewa część była zasiedlona przez stróża i bednarza, a prawa przeznaczona była dla straży wojskowej. Pełnili ją żołnierze X Okręgu Straży Wewnętrznej, utworzonej w 1832 przez władze rosyjskie, które wcieliły do niej wysłużonych żołnierzy Wojska Polskiego, weteranów wojen napoleońskich i powstania listopadowego. Straż ta liczyła 6 żołnierzy wraz z dowodzącym nimi oficerem lub podoficerem. Oprócz tego epizodu w historii naszego domu są też wydarzenia z okresu powstania styczniowego”.

Budynek składu solnego wpisany jest do rejestru zabytków, nr rej.: A/1675 z 23.02.2015. Do kompleksu zaliczają się dwa budynki. Jeden z nich należy do Fundacji Królewski Skład Solny Bobrowniki nad Wisłą – obecnie, w wyniku pożaru, pozbawiony dachu. Drugi budynek użytkowany jest przez bobrownicki urząd gminy.

Skład solny - budynek garnizonowy

Budynek (jeden z dwóch budynków składu solnego) służył jako kwatera wojska cesarskiego, ochraniającego skład solny.

Obiekt spłonął w 2017 roku, w wyniku czego obecnie jest pozbawiony zadaszenia. Obecnie trwają prace nad przywróceniem mu oryginalnego charakteru.

Budynek należy do Fundacji Królewski Skład Solny Bobrowniki nad Wisłą, która planuje przywrócenie składowi oryginalnego wyglądu i stworzenie wewnątrz izby muzealnej, związanej z handlem solą na ziemiach polskich.

Skład solny - budynek magazynowy

Budynek służył jako magazyn składów soli. Obecnie jest użytkowany przez bobrownicki urząd gminy.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa 2019 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Sponsorzy:

Wojciech Buller, Fundacja Królewski Skład Solny Bobrowniki nad Wisłą: „(…)

W Bobrownikach nad Wisłą od 1752 funkcjonował magazyn solny, którym kierowała królewska administracja. Jego istnienia nie przerwały zabory, powstanie Księstwa Warszawskiego i kongresowego Królestwa Polskiego. Po powstaniu listopadowym władze postanowiły gruntownie przebudować, a właściwie zbudować od nowa magazyn solny. W 1835 powstał dom pisarza i kancelarii magazynu, a trzy lata później, w 1838 mniejszy, przeznaczony dla bednarza, stróża i straży wojskowej ochraniającej magazyn. (…)

Handel solą – towarem nadzwyczaj cennym, potrzebnym nie tylko jako przyprawa, ale przede wszystkim do konserwacji żywności, był regulowany na mocy przywilejów szlacheckich. Zajmowali się nim specjalni kupcy, a porządku strzegła specjalna policja solna. Ochronie soli służyło również zakwaterowanie w składzie żołnierzy.

Więcej o składzie solnym w Bobrownikach:

Historią obiektu składów solnych w Bobrownikach zajmuje się Fundacja Królewski Skład Solny Bobrowniki nad Wisłą

(przekierowanie do strony zewnętrznej)

Wykonano w ramach projektu: