Menu Zamknij

spacer historyczny
w kowalu
- sTARE MIASTO

Magistrat – dom drewniany z początku XX wieku, przed wojną pełnił funkcję domu starców, a następnie, do 1935, magistratu miasta. W późniejszym czasie znajdował się tu ośrodek zdrowia. Obecnie budynek komunalny.

Młyn i olejarnia – pozostałości budownictwa drobnego przemysłu przetwórczego z początku XX wieku. Młyn wraz z zachowanymi urządzeniami. Obecnie prywatna własność p. Wandy Kudelskiej.

Księżówka – dom mieszkalny p. Stankiewiczów. Obiekt wybudowany przez Leona Stankiewicza, znanego w regionie działacza ruchu ludowego, poety, twórcy słynnej „Kapeli spod Kowala”, autora tomiku poetyckiego „Co mi moja gwiazda gada”. Obecnie w księżówce mieszka Elżbieta Stankiewicz, pracująca wcześniej w łódzkiej wytwórni filmów animowanych SEMAFOR, razem z zespołem uzyskała m.in. w 2007 r. Oscara za film „Piotruś i wilk”. Wcześniej mieszkał tu Jan Stankiewicz, nauczyciel, poeta, działacz kulturalny.

Dom rejenta – dawny dom wybudowany w stylu dworkowym znanego rejenta Teodora Gizińskiego. Jego syn Witold, inż. i oficer AK, zginął w Powstaniu Warszawskim. W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej mieszkał tu piastujący funkcję burmistrza Ottomar Piper, osoba, której przypisuje się uratowanie kościoła kowalskiego przed rozbiórką i pomoc prześladowanym przez Niemców Polakom i Żydom. Później mieściło się tu przedszkole, obecnie DPS.

Kościół św. Fabiana i św. Sebastiana. Na ul. Tylickiego 150 kroków na południe od kościoła św. Urszuli od XVII (prawdopodobnie) do 1823 r. istniał tu kościół wraz ze szpitalem (przytułkiem dla ubogich). Były to obiekty drewniane.

Wójtówka – na tzw. Starym Mieście (obecnie ul. Tylickiego) znajdował się obiekt, w którym dawniej rezydował kowalski wójt. Taki urząd pełnił np. ojciec bpa Piotra Tylickiego, Andrzej Tylicki h. Lubicz. Na wójtówce urodził się przyszły biskup krakowski, wybitna postać piastująca wysokie urzędy państwowe i kościelne na przełomie XVI i XVII w.

Karczma – przy trakcie do Brześcia Kuj., na wylocie Tylickiego, funkcjonowała dawniej jedna z kowalskich karczm. W czasie robót budowlanych znaleziono tam liczne kości.

Galeria Kujawska – bogate zbiory prywatnego muzeum Haliny i Antoniego Benedykta Łukaszewiczów: Halina Łukaszewicz jest solistką zespołu „Melodia”, Antoni Benedykt Łukaszewicz zaś jest znanym gawędziarzem, autorem kilku książek o dziedzictwie naszego regionu, pisanych gwarą kujawską i językiem literackim. Muzeum mieści się w budynku z początku XX wieku, wybudowanym z myślą o założeniu młyna. Obiekt nigdy nie pełnił jednak zakładanej pierwotnie funkcji.

Relacja ze spaceru (29.08.2020)

Trasa spaceru historycznego tym razem wiodła południową i zachodnią stroną miasta. Po zbiórce na Placu Rejtana uczestnicy skierowali się do zabytkowego młyna i olejarnii. Właścicielka, Wanda Kudelska, zaprezentowała autentyczne wyposażenie obiektu i opowiedziała historię przedsiębiorstwa założonego przez jej przodków.

Kolejnym obiektem na trasie spaceru była Księżówka, gdzie dawniej rezydował Leon Stankiewicz, kowalski poeta, pedagog i regionalista. Obecnie w domu mieszka jego córka, Elżbieta Stankiewicz, pracująca wcześniej w łódzkiej wytwórni filmów animowanych SEMAFOR. Razem z zespołem uzyskała, m.in. w 2007 r. nagrodę filmową Oscara za film „Piotruś i wilk”.

Uczestnicy spaceru obejrzeli też budynek obecnego Domu Pomocy Społecznej (dawny Dom Rejenta), a następnie odwiedzili Galerię Kujawską, gdzie o swoich zbiorach opowiedzieli właściciele, Halina i Antoni Benedykt Łukaszewiczowie. Przewodnik, Arkadiusz Ciechalski, znawca historii Kowala i okolic, zdradził też, gdzie dawniej znajdowała się w Kowalu magistrat, karczma, wójtówka oraz kościół św. Fabiana i Sebastiana.

Na mieszkańców czekały pocztówki wraz z mapką i opisem trasy. Staną się one częścią Spacerownika, zbioru szlaków z propozycjami historycznych wędrówek po miasteczku. Znajdą się w nim również trasy spacerów, które odbyły się w Kowalu w ubiegłym roku – – szlakiem dawnych instytucji oraz szlakiem gospodarczym.

oprac. dokumentalne: Arkadiusz Ciechalski oprac. projektowe: Fundacja Ari Ari autorzy zdjęć: Michał Marcinkowski, Ewelina Trafisz, Fundacja Ari Ari zdjęcia archiwalne: Archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalu

Sponsorzy:

Spacer historyczny w Kowalu „Stare Miasto” jest propozycją wybrania się w podróż po przedwojennym miasteczku i jego najstarszej części – tzw. „Starym Mieście”. To trzecia już trasa spacerowa opracowana w Kowalu. W jej obrębie znalazły się zarówno miejsca, związane z historią gospodarczą, jak i sakralną i polityczną, a także związane z postaciami ważnymi dla Kowala.

Trasa: Matejki – Piłsudskiego – Kościuszki – Grabkowska –  Zielona
– Tylickiego – Kołłątaja – Zamkowa.

Punkty na trasie spaceru: Plac Rejtana – młyn i olejarnia
– Księżówka – Galeria Kujawska – Wójtówka – karczma
– Kościół św. Fabiana i Sebastiana – Magistrat – Dom Rejenta.

Pocztówki z przedwojennego Kowala

Dom Rejenta, ul. Kopernika 19 (obecnie Dom Pomocy Społecznej)
Demonstracja przed Sądem Grodzkim, ul. Matejki i Słowackiego (obecnie budynek sądu grodzkiego pełni funkcję mieszkalną)
Plac Rejtana w Kowalu
Szkoła powszechna, ul. Kazimierza Wielkiego (obecnie budynek jest siedzibą Szkoły Rolniczej)

Czy wiesz że...?

W Kowalu funkcjonowały dwa młyny – jeden z nich znajduje się przy ul. Kościuszki, a drugi przy ul. Piłsudskiego. Oba zostały zlokalizowane w południowej części miasteczka. Oba zostały pomyślane jako młyny typu motorowego. W obu również zachowały się sprawne urządzenia, które służyły do mielenia ziarna.

Młyn przy ul. Kościuszki jest obecnie własnością Wandy Kudelskiej.
W podwórzu znajdują się również zabudowania dawnej olejarni oraz niewielkiego spichrza przeznaczonego na magazynowanie przywożonego przez rolników zboża.

Niestety wyposażenie olejarni prawdopodobnie nie zachowało się do chwili obecnej.

Zdjęcia archiwalne

Trasa spaceru na pocztówce

Wykonano w ramach projektu: