Menu Zamknij

spacer historyczny
kłóbka - historyczna miejscowość

1. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kłóbce – pierwsze wzmianki o szkole w Kłóbce to 1873 rok. W 1922 roku działała szkoła dwuklasowa, która mieściła się w budynku drewnianym. Do II wojny światowej zajęcia odbywały się równocześnie w trzech budynkach. Od roku 1947 siedzibą szkoły był dwór Orpiszewskich do czasu budowy współczesnej szkoły w roku 1967. Bezcenną pamiątką jest zachowana kronika szkoły z 1922 roku. Adres szkoły: Kłóbka 9

2. Remiza OSP – OSP w Kłóbce w 2022 roku obchodziło stulecie swojej działalności, a założono w 1922 roku. W 1945 roku odbyło się poświęcenie remizy OSP Kłóbka przywiezionej z Lubienia Kujawskiego- barak drewniany. Pierwszy samochód mieli w roku 1960. W roku 1997 OSP została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Z okazji stulecia Fundacja Ari Ari nakręciła film dokumentalny o jednostce. Adres OSP: Kłóbka 18A

3. Kościół pw. św. Prokopa Męczennika – pierwszy kościół drewniany powstał w 1155 roku pw. Św. Prokopa Męczennika. W 1562 roku kościół spłonął, gdzie na jego miejsce wybudowano dom modlitwy z murowanym prezbiterium. Po następnym pożarze odbudowano kościół w 1880-81 z nową nawą murowaną. Kościół posiada trzy ołtarze barokowe. W ołtarzu głównym obraz Św. Prokopa. W prezbiterium usytuowany jest przyścienny pomnik nagrobny rodziny Orpiszewskich. Adres Kościoła: Kłóbka 12

4. Cmentarz parafialny z kaplicą cmentarną – w XIX wieku na cmentarzu znajdowała się kaplica drewniana, od 1948 zastąpiona murowaną. Na uwagę zasługuje mogiła rodziny Orpiszewskich, w której spoczywają właściciele Kłóbki, a także nagrobki okolicznych ziemian.

5. Źródełko – studzienka ze źródełkiem zlokalizowana w pobliżu kaplicy cmentarnej. Według legendy w źródełku znajdowała się cudowna woda, lecząca choroby oczu.

6. Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny – oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej założony w 1993 roku. Oprócz zagród odtworzono stare zakłady niezbędne do funkcjonowania wsi oraz miejsca rozwoju i rozrywki w ówczesnym czasie.

7. Obelisk – przed ogrodzeniem kościoła znajduje się obelisk upamiętniający Poległych za Ojczyznę. Za obeliskiem znajduje się pomnik Matki Boskiej. Adres: Kłóbka 13.

7. Dwór rodziny Wodzińskich i Orpiszewskich – wzniesiony w 1845 roku jako budynek parterowy, następnie rozbudowany o piętrowe skrzydło pałacowe. We dworze mieszkała, m.in. Maria Wodzińska, malarka i narzeczona Fryderyka Chopina.

8. Spichlerz – XIX-wieczny budynek służący do składowania zboża, był częścią zabudowań folwarcznych funkcjonujących wokół dworu. Spichlerz został odbudowany w latach 2020-2022 przez Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny.

9. Młyn wodny – jeden z kilku młynów wodnych funkcjonujących w Kłóbce w XIX wieku, wykorzystujących rzekę Lubieńkę. Młyn zostanie zrewitalizowany przez Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny.

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kłóbce

Historyczne i współczesne budynki Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopna w Kłóbce

oprac. dokumentalne: Piotr Lewandowski, Magdalena Dominowska oprac. projektowe: Fundacja Ari Ari; autorzy zdjęć: Justyna Marcinkowska, Magdalena Dominowska; zdjęcia archiwalne: Kronika szkolna  Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kłóbce.

Sponsorzy:

Dofinansowano z programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2022 oraz projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” PCG Polska Sp. z o.o., finansowanego ze środków EFS POWER 2014-2020, z partnerem TIT „ę”

Kłóbka to wieś położona wśród lasów i jezior, pagórków, z przepływającą rzeczką Lubieńką. Jest nazywana „Perłą Kujaw”. Zlokalizowana jest w centrum Polski. Do wsi Kłóbka prowadzą drogi z czterech stron świata, co jest rzadko spotykane w lokalizacji wsi. Należy wspomnieć, iż Niemcy w 1942 roku założyli drogę asfaltową z Modliborza do Kłóbki.

Spacer po Kłóbce prowadzi przez wiele zabytków tej unikalnej wsi m.in. młyn wodny, spichlerz, kościół, skansen, cmentarz i szkołę.

Obfituje nie tylko w punkty historyczne, ale także liczne legendy, które zachowały się w pamięci mieszkańców.

Pocztówki ze spaceru

Spacer historyczny pt. Kłóbka - historyczna miejscowość (18.11.2022)

Prowadzenie: Piotr Lewandowski

Trasa spaceru na pocztówce

Wykonano w ramach projektu: