Menu Zamknij

spacer szlakiem ogrodów. historia zieleni w kowalu

1. „Stary” park im. Leona Stankiewicza – ul. Kazimierza Wielkiego 87. Park założony przez Niemców w okresie II wojny światowej, Powstał częściowo na terenie zniszczonych zabudowań żydowskiej społeczności, z wykorzystaniem istniejącej już wcześniej sadzawki. W latach 60-tych kosztem części parku wybudowano kawiarnię Jagienka, którą następnie rozbudowano i przekształcono w restaurację Rycerską. Park z czasem podupadł, a sadzawkę przekształcono w zbiornik przeciwpożarowy. Teren został zrewitalizowany na przełomie XX i XXI wieku i oddany ponownie do użytku mieszkańcom. Odnowionemu parkowi nadano imię poety i działacza folklorystycznego Leona Stankiewicza.

2. Dąb „katyński” – ul. Kazimierza Wielkiego 13. Dąb pamięci zasadzony z inicjatywy Szkoły Rolniczej w 2010 roku, w ramach akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Parafiada, upamiętniającej jedną z ofiar zbrodni katyńskiej. Przypomina o zamordowanym w Katyniu kapitanie Stanisławie Kretkowskim, właścicielu, m.in. majątku Grodno koło Baruchowa.

3. Sad „proboszczowski” – ul. Kazimierza Wielkiego 13. Do połowy lat 90. sad owocowy należący do terenów kościelnych. W porozumieniu kościoła i samorządu miasta teren został przekształcony w ozdobny zieleniec, nawiązujący do niemieckiej koncepcji „ringu” i domykając od strony północnej okrąg zieleni, utworzony wraz parkiem im. Leona Stankiewicza i parkiem im. Kazimierza Wielkiego.

4. Dąb im. Jana Nowickiego – ul. Kazimierza Wielkiego 22. Dąb zasadzony w 2019 roku z inicjatywy samorządu miasta Kowal, z okazji 80. urodzin kowalaka Jana Nowickiego. To jeden z trzech dębów pełniących w Kowalu funkcje komemoratywne – wraz z dębem katyńskim oraz dębem upamiętniającym 25-lecie odrodzenia samorządu miasta.

5. Park im. Kazimierza Wielkiego – ul. Kołłątaja 36. Założony na terenie dawnej łąki parafialnej, przekazanej miastu przez kościół. W 2010 roku z okazji siedemsetnej rocznicy narodzin Kazimierza Wielkiego został tu założony park zaprojektowany przez Ewę Szulc, a także odsłonięto pomnik znanego królewskiego rodaka autorstwa autorstwa kowalaka Artura Jezierskiego, wyrzeźbiony przez Tadeusza Biniewicza z Gostynina.. Na terenie parku znajduje się pamiątkowa ławka przekazana w dniu otwarcia przez parę prezydencką, Annę i Bronisława Komorowskich. W parku, oprócz pomnika i fontanny, znajduje się również część ekspozycyjna, w której prezentowane są wystawy dotyczące miasta i okolic.

6. Aleja Kasztanowa – ul. Zamkowa. Najstarsze nasadzenia w Kowalu składające się z kasztanowców. Te długowieczne drzewa zdobią miasto zwłaszcza w maju i w październiku. Łączą one wschodnie i zachodnie tereny miasta od ulicy Kazimierza Wielkiego, idąc ulicą Zamkową i Dobiegniewską, do ulic Piwnej i dalej w stronę Dębniaków. Kasztanowce w tym samym okresie posadzono również wokół kościoła i na cmentarzu.

7. Zieleń szkolna – ul. Piwna 20. Ogród szkolny, na który składają się brzozy, świerki, jodły kalifornijskie, katalpy oraz krzewy ozdobne. 1 czerwca 2016 roku został tu zasadzony również dąb z okazji 25-lecia odrodzenia samorządu miasta. Ogród wzbogacają również hotele dla owadów „pożytecznych”. Dawniej charakterystycznym elementem tego miejsca były topole. Nasadzenia zostały rozpoczęte przez Niemców podczas II wojny światowej i były kontynuowane w latach 50. XX wieku. Te krótkowieczne drzewa musiały jednak zostać wycięte. Zastąpiono je nasadzeniem brzozy, świerku syberyjskiego i tui szmaragdowej.

8. „Rycykowy zakątek” – ul. Kołłątaja 24. Ogród edukacyjny założony przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w 2014 roku. Na terenie ogrodu znajduje się ścieżka ekologiczna, sadzawka, urządzenia meteorologiczne, a także salka edukacyjna.

9. Ogród przy Domu Opieki Społecznej – ul. Kopernika 19, ogród umilający pobyt pensjonariuszom Domu Opieki Społecznej to nie tylko ozdobna roślinność, ale także fontanna Złota Rybka i Studnia Prawdy, do której można wrzucić grosik z życzeniem. W rzece poprowadzonej w ogrodzie pływają karpie japońskie, a w ogrodzie można spotkać też kaczki bieguski oraz ozdobne kury. Wewnątrz Domu Opieki urządzony jest też ogród zimowy, w którym rezydują papugi nimfy.

Relacja ze spaceru (05.09.2021)

oprac. dokumentalne: Arkadiusz Ciechalski, Eugeniusz Gołembiewski, Justyna Marcinkowska oprac. projektowe: Fundacja Ari Ari autorzy zdjęć: Justyna Marcinkowska zdjęcia archiwalne: Kronika Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kowalu.

Sponsorzy:

Kowal słynie ze swojej średniowiecznej historii i pięknej zieleni miejskiej. Propozycja spaceru szlakiem ogrodów to wędrówka szlakiem zieleni publicznej – dwóch parków, zadbanych skwerów, a także zieleni instytucji publicznych w Kowalu m.in. zieleni Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego oraz ogrodu dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kowalu.

To jednak wędrówka nie tylko przez współczesne ogrody, ale także powrót do ich historii – krótkiej lub długiej, a czasami zaskakującej.

Pocztówki ze spaceru

Trasa spaceru na pocztówce

Park im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

fot. Justyna Marcinkowska

Park im. Leona Stankiewicza w Kowalu

fot. Justyna Marcinkowska

Spacer szlakiem ogrodów w Kowalu stał się przyczynkiem do I edycji konkursu pt. Kowal – miasto ogrodów, która odbyła się w 2022. Konkurs ten miał na celu wyłonienie najpiękniejszych prywatnych ogrodów zdobiących miasteczku. 

Wykonano w ramach projektu: