Menu Zamknij

spacer muzea włocławka i ich historia

1. Gmach główny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. J. Słowackiego 1a. Budynek wzniesiony w latach 1927-1930. Siedziba Dyrekcji i administracji muzeum oraz Działu Fajansu i ekspozycji stałych „Fajans włocławski” oraz „Galeria portretu polskiego”.

2. Dawny budynek kolegium wikariuszy, obecnie siedziba Muzeum Diecezjalnego we Włocławku przy pl. M. Kopernika 3. Gmach wzniesiony w latach 1732-1736 – od 2005 r. zajmowany przez Muzeum Diecezjalne.

3. Muzeum Zbiory Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 – Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Budynek dawnego spichrza wybudowanego w 1839 r. Od 1988 r. siedziba Muzeum Zbiory Sztuki z ekspozycjami rzeźb Stanisława Zagajewskiego oraz twórczości Wacława Bębnowskiego.

4. Muzeum Historii Włocławka przy ul. Szpichlernej 19 – Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Zespół trzech kamienic z XVIII i XIX w. na rogu Starego Rynku i ul. Szpichlernej. Od 3 grudnia 1972 r. siedziba Muzeum Historii Włocławka i Działów: Archeologicznego, Historycznego oraz Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii Historycznej. Ekspozycje stałe opowiadają o historii miasta i regionu od pradziejów do lat 80./90. XX w.

5. Muzeum Etnograficznego przy Bulwarach Marsz. J. Piłsudskiego 6 – Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Kompleks budynków z zabytkowym spichrzem wzniesionym przed 1848 r. Od 1986 r. siedziba Muzeum Etnograficznego oraz pracowni muzealnych i biblioteki. Ekspozycje stałe dotyczą kultury ludowej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej z przełomu XIX/XX w.

Muzeum Zbiory Sztuki przy ulicy Zamczej 10/12 – Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

fot. Jarosław Czerwiński

Dawny budynek kolegium wikariuszy, obecnie siedziba Muzeum Diecezjalnego we Włocławku przy Placu Mikołaja Kopernika 3

fot. Bolesław Sztejner, lata 90. XIX w. Zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Muzeum Etnograficznego przy Bulwarach Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 – Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Muzeum Historii Włocławka przy ulicy Szpichlernej 19 – Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

fot. Jarosław Czerwiński

oprac. dokumentalne: Tomasz Wąsik; oprac. projektowe: Fundacja Ari Ari; autor zdjęć: Jarosław Czerwiński; zdjęcia archiwalne: Bolesław Sztejner, Zbiory Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Sponsorzy:

Włocławskie muzea skrywają wiele tajemnic! O niektórych z nich dowiemy się podczas spaceru szlakiem muzealnym. Co można podziwiać w Muzeum Archidiecezjalnym? Jaka historia kryje się za założeniem jednego z najstarszych muzeów w Polsce – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej? Gdzie znajdowała się pierwsza siedziba? Jakie najcenniejsze eksponaty znajdują się we włocławskich zbiorach? To wszystko i wiele więcej podczas spaceru!

Trasa: Słowackiego- Kopernika – Zamcza – Szpichlerna – Łęgska – Bulwary Piłsudskiego

Pocztówki - szlak muzealny

Gmach główny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ulicy Słowackiego 1a

fot. Jarosław Czerwiński

Trasa spaceru na pocztówce

Media o spacerze

Spacer z Tomaszem Wąsikiem odbył się we Włocławku w dniu 10.11.2022.

notka prasowa Gazety Pomorskiej z dnia 9.11.2022

Wykonano w ramach projektu:

Współfinansowane ze środków GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK, programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa 2022 oraz projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” PCG Polska Sp. z o.o., finansowanego ze środków EFS POWER 2014-2020, z partnerem TIT „ę”: Autorskie Wystawy Seniorów