Menu Zamknij

stacja kolejowa
turzno kujawskie

Przystanek kolejowy powstał w 1915 roku z inicjatywy niemieckiej IV dyrekcji kolei wojskowych (Militär-Eisenbahn-Direktion IV) z siedzibą w Warszawie w celu przewozów żołnierzy i towarów – trwała wówczas I Wojna Światowa. Obecną nazwę Turzno Kujawskie nadano mu dopiero w 1987 roku, przedtem funkcjonował jako stacja Raciążek. Przez pierwsze dziesięć lat od odzyskania niepodległości przez Polskę pełnił rolę posterunku blokowego. Kolejnym przystankiem osobowym na szlaku historycznej linii kolejowej warszawsko-bydgoskiej stał się wiosną 1928 roku. Niewiele wiadomo o budynku pełniącym funkcję dworca. Według danych Ogólnopolskiej Bazy Kolejowej kasa biletowa została zlikwidowana w 1993 roku. Brak innych elementów dawnego kompleksu dworcowego. Współcześnie do dyspozycji podróżnych pozostają dwie wiaty przystankowe. W 2018 roku zmodernizowano perony, a w 2019 roku ukończono modernizację torów i sieci trakcyjnej.

Wraz z rozwojem połączeń kolejowych przechodzących przez Toruń na początku lat 70. XIX wieku – linia z Poznania do Wystrucia (dziś Czerniachowsk) – stało się jasne, że konieczna jest rozbudowa dworca. Zlikwidowano pierwotny i wybudowano nowy, istniejący do dziś gmach dworca, nieco na południowy zachód od poprzedniego, który oddano do użytku 1 lutego 1874 roku. Założenie ma charakter wyspowy, tj. tory przebiegają po obu jego stronach. Nowy budynek dworcowy, po licznych przebudowach na początku XX wieku, prezentuje styl historyzujący z elementami charakterystycznymi dla neogotyku angielskiego i neorenesansu. Powstały kompleks dworcowy powiększano z biegiem lat o nastawnię, dwie parowozownie, stację pomp, magazyny zbożowe i towarowe, rampy, lodownię, liczne obiekty służbowe, budynki mieszkalne dla kolejarzy, dworzec towarowy, budynek WC, izbę handlową, noclegownię a nawet mały areszt. W budynku głównym umieszczono m. in.: halę główną, kasy, ekspedycję, odprawę celną, stację telegrafu, pocztę, poczekalnie I, II i III klasy, pokoje dla osób uprzywilejowanych.

Dofinansowano przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu Otwarty Konkurs 2020 oraz przez Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patriotyzm Jutra.

oprac. dokumentalne: Michał Wiśniewski; oprac. projektowe: Fundacja Ari Ari; autorka zdjęć: Marta Wasilewska; mapy: www.atlaskolejowy.net/mapy

Sponsorzy:

Przystanek znajduje się w miejscowości Turzno. Posiada dwa perony. Odjeżdżają stąd pociągi w dwóch kierunkach, w stronę Kutna i Włocławka. Przebiegająca linia została zelektryfikowana w 1985 roku.

Wykonano w ramach projektu: