Menu Zamknij

„Wójtówka”

ul. Tylickiego 70

Dawniej rezydencja kowalskich wójtów, położona w obszarze tzw. „Starego Miasta”. Miejsce urodzenia Piotra Tylickiego herbu Lubicz (1543 – 1616), wybitnej postaci piastującej najwyższe urzędy państwowe i kościelne na przełomie XVI i XVII wieku, między innymi był biskupem chełmińskim, warmińskim, kujawsko-pomorskim, krakowskim, senatorem, sekretarzem królewskim Stefana Batorego, podkanclerzym koronnym podczas panowania Zygmunta III Wazy, referendarzem wielkim koronnym.

oprac. dokumentalne: Arkadiusz Ciechalski; oprac. projektowe: Justyna Marcinkowska, Fundacja Ari Ari